• Tip:
  • Tür:
  • Süresi:
  • Ortalama Değerlendirme:

Üyelik & Kullanım Koşulları Sözleşmesi

SAHNEPORT ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI

Ünvan : Sahneport Bilişim Biletleme San. Ve Tic. A.Ş.

Adres : Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:24 D:17 Beşiktaş / İstanbul

Vergi Dairesi : Beşiktaş V.D. - 739 1127576

E-Posta : [email protected]

ALICI  

Ad Soyad / Ünvan : [fatura-isim]

TC No: [tc-kimlik-no]

Adres : [fatura-adres]

Telefon : [telefon]

E-Posta :[eposta]

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU ve HÜKÜMLERİ

2.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme”) Sahneport ile Sahneport’un sunduğu dijital içeriklerden faydalanmak isteyen tüketici ("KULLANICI") arasında sunulan hizmetin ve her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

2.2 Sözleşmeyi onaylamak isteyen KULLANICI’nın elektronik ortamda bulunan "Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum" butonunu tıklaması ve kabul beyanının Sahneport kayıtlarına geçmesi ile Sözleşme kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olur. KULLANICI siteye üye olarak Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 Sahneport üyeliğini kullanarak Sahneport internet sitesine veya dijital platformlarına erişim sağlayan üyeler bakımında da erişime başlanılması itibariyle işbu Sözleşme tarafları bağlayıcı olacaktır.

2.4 KULLANICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içeriklerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

2.5 İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından Üyelik Sözleşmesi’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracak olup, sözleşmenin 10. Maddesi hükümleri uygulanmadığı süre boyunca da devam edecek ve tarafları bağlayıcı olacaktır.

2.6 KULLANICI, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Satış Sözleşmesinde özellikleri belirtilen dijital içerik hizmetlerini Satış Sözleşmesinde belirtilen şartlar dâhilinde satın alma hakkını elde etmiştir. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri kullanım koşulları www.sahneport.com adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Satış Sözleşmesi’nde belirtildiği gibidir.

2.7 İşbu Sözleşme ile Sahneport tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlediği ve www.sahneport.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Sahneport uygulamaları üzerinden sunduğu Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dâhilinde, önceden belirlenmiş bedel ve şartlarda KULLANICI’ya sunmayı taahhüt eder. KULLANICI ise Sahneport kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında Sahneport’a ödemeyi taahhüt eder.

2.8 KULLANICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Satış Sözleşmesi’nde özellikleri belirtilen dijital içerik hizmetlerinin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan dijital içerik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

2.9 İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle imzalanmış sayılacak olup bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, sona erdirilmediği ya da feshedilmediği sürece devam edecek ve Taraflar bakımından bağlayıcı olacaktır.

MADDE 3 - ÜYELİK İŞLEMLERİ

3.1 KULLANICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturamaz. KULLANICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak, kendi belirleyeceği şifreye sahip olacak ve şifresini dilediği zaman değiştirebilecektir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın şifresinin çalınması sebebiyle SAHNEPORT'un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını KULLANICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 KULLANICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Sahneport’a bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Sahneport’un bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

3.3 KULLANICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetlerini belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Sahneport’un sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4 KULLANICI, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, Sahneport’un kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Sahneport’a bildireceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Sahneport’un sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5 Reşit olmayan kişilerin yapmış olduğu başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde işlemler tamamlanmış olsa dahi hüküm doğurmayacak olup işbu Sözleşme kapsamındaki haklardan yararlanamazlar. Söz konusu talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar Sahneport’un sorumluğunda değildir.

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 KULLANICI, Sahnepor’un sunduğu dijital içeriklerin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2 KULLANICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu dijital içerik hizmetlerini satın alarak Satış Sözleşmesinde, www.sahneport.com ve Sahneport uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde eder.

4.3 İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI, üyelik formunu doldurduktan ve “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum”  maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICI’nın, üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; SAHNEPORT ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir.

4.4 Sahneport işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. KULLANICI, Sahneport’un sağladığı hizmetlerden yararlanabilmek için kullanacağı elektronik cihazların ve teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari gereksinimlere sahip olduğunu, aksi halde hizmetlerden faydalanamaması durumunda Sahneport’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Sahneport’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 KULLANICI, internette meydana gelen aksaklıklar nedeniyle hizmette yaşanacak kesinti, kalite problemlerinden, güvenlik aksaklıklarından ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması, sunucu tabanlı sorunlar, internet altyapısı veya benzeri bir mücbir sebeple yaşanacak sorunlardan Sahneport’un sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6 Sahneport teknik sorun vb. nedenlerle yaşanabilecek aksaklıklarda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilme veya tamamen durdurabilme hakkını saklı tutar. KULLANICI, bu nedenle Sahneport’dan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Sözleşme kapsamında verilen dijital içerik hizmetlerinde Sahneport’un hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde Sahneport sorumlu olmayacaktır.

4.7 Sahneport hizmet sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya uygulamaların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman değiştirebilir.

4.8 KULLANICI, Sahneport’un teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak  değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sahneport Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde, dijital içerik hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. İşbu Sözleşme, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

4.9 Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Sahneport’un sorumluluğu doğmayacaktır.

4.10 Taraflar, Sahneport’a ait tüm defter, belge ve kayıtların muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu defter, belge ve kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.11 KULLANICI hukuka ya da Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan sorumlu olup Sahneport’un doğrudan veya dolaylı, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.12 KULLANICI işbu Sözleşmeyi onaylamasıyla beraber elektronik posta adresine bilgilendirme maillerinin ve bildirdiği telefon numarasına bilgilendirme SMS'lerinin gönderilmesini kabul etmiş olur.

4.13 Sahneport işbu Sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı tüm sözleşmeleri ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen  hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

4.14 Kullanıcı işbu uygulamanın ve web sitesinin Sahneport’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda korunmaktadır. KULLANICI, Sahneport ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini aksi takdirde Sahneport’un uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1 Sahneport KULLANICI’ya dijital içerik hizmeti verebilmek ve KULLANICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla Site, Sahneport uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi üzerinden kişisel verilerini kaydetmektedir.

5.2 Kişisel veriler, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde işlenir. KULLANICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’de belirlenen amaçlar dışında işlenemez.

5.3 Sahneport KULLANICI’nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Sahneport işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir.

5.4 KULLANICI, Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin kısma onay verdiği takdirde Sahneport KULLANICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilecektir. Sahneport hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

5.5 KULLANICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, Sahneport internet adresinde yer alan Çerez Politikasına uygun şekilde KULLANICI’nın cihazına yerleştirilir.

5.6 KULLANICI’nın kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirlenen esaslara uygun olarak iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılmaktadır.

5.7 KULLANICI, tüm bu kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması ve işlenmesine sözleşmeye onay vermekle rıza göstermektedir. Ayrıca KULLANICI, işbu üyelik sözleşmesinin onaylanması ile Sahneport internet sitesi ve dijital platformlarında yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metninde yer alan içeriklerin kendisinin bilgisi ve onayında olduğunu açıkça kabul etmektedir.

5.8 KULLANICI, Sözleşmeyi, Sahneport’un internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu kabul ve beyan eder.

5.9 KULLANICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

5.10 KULLANICI, Sahneport ile Site üzerinden (veya internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla) irtibata geçerek; Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan doğan haklarını talep edebilir. Sahneport KULLANICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

5.11 Sahneport, KULLANICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için KULLANICI talebini yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği herhangi bir yöntem Sahneport’a göndermelidir. Talebin Sahneport tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; KULLANICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

MADDE 6 - HİZMET BEDELİ

6.1 KULLANICI, Sözleşme’de belirtilen ve Sitede açıklanan, hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI bu ödemeyi yapmadıkça Sahneport’un sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamaz. Sahneport her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 7 - DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin KULLANICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı KULLANICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak KULLANICI’dan tahsil edilecektir.

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

8.1 Sahneport Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda KULLANICI hiçbir nam altında Sahneport’tan herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

8.2 Dijital içerik hizmetlerinin bireysel kullanım amacı dışında kullanılması kullandırılması, dijital içeriklerin 3. kişi ve/veya kurumlara iletilmesi, bu kişilerce kullandırılması ve/veya bu kişilere devredilmesi yasaktır. Sözleşme konusu haklar KULLANICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz. Sahneport tarafından yetkisiz bir kullanımın ya da Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlalinin tespiti durumunda veyahut bu tür bir kullanımdan şüphe edilmesi halinde Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulur ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda Sahneport’un uğradığı ve uğrayacağı tüm zararları talep etme ve sair hakları saklıdır.

8.3 KULLANICI, hesabının kapatılması durumunda; Sahneport’tan herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunmayacağını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4 KULLANICI, Sahneport’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. KULLANICI haklı bir nedenle sonlandırma olmadığı takdirde ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İhtilaf halinde sadece İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

KULLANICI’nın, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme KULLANICI’nın üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme KULLANICI’nın üyeliğini iptal etmesi veya Sahneport tarafından KULLANICI’nın üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
Yukarı kaydır